České Budějovice

 

České Budějovice – každý den

České Budějovice jsou největším městem jižních Čech s téměř statisíci obyvateli a jejich historie sahá do 13. století. Jsou vzácným místem, kde se architektonicky potkává gotika s renesancí a barokem a některé památky, jsou jedinečné. Nejlepší přehled o městě budete mít z ptačí perspektivy, vystoupejte proto na dominantu města – 72 metrů vysokou Černou věž a rozhlédněte se z ochozu. Tu nechali radní postavit v polovině 16. století v renesančním slohu jako zvonici a hlásku. Vpravo vedle věže uvidíte katedrální kostel sv. Mikuláše. Architektonicky nenáročná barokní stavba z poloviny 17. století vyrostla poté, co byl nádherný pozdně gotický chrám zničen požárem.

Při pohledu z věže vás překvapí téměř pravidelný čtvercový tvar náměstí Přemysla Otakara II. o rozloze jednoho hektaru, ze kterého vybíhá kolmo síť ulic. Takto geniálně bylo město založeno českým králem Přemyslem Otakarem II. roku 1265 na soutoku řek Malše a Vltavy. Dominantou mezi barokními a renesančními domy s podloubími na náměstí je barokní radnice. Čtyři kamenné sochy mezi třemi věžemi radnice jsou alegorie měšťanských ctností Spravedlnosti, Statečnosti, Moudrosti a Opatrnosti.

Jako perla se skví uprostřed náměstí barokní Samsonova kašna, největší toho druhu v Čechách, se sochou bájného hrdiny Samsona zápasícího se lvem.

Sestupte z výšin věže a projděte se ulicemi města. Na Piaristickém náměstí vás stupňovitým štítem zaujme městská zbrojnice, která sloužila také jako sklad soli a obilí. Hned vedle je nejstarší stavba města – gotický kostel Obětování P. Marie s dominikánským klášterem se vzácnými památkami v interiéru. Za prohlídku stojí přilehlé ulice se starobylými domy, například Česká nebo Panská, ve které se na konci tyčí Rabenštejnská věž – pozůstatek městského opevnění. V Panské se dochoval rovněž středověký gotický srub v jednom domě, kde je dnes restaurace.

Další věž z bývalého opevnění objevíte na břehu řeky Malše a jmenuje se Železná panna stejně jako mučící nástroj, který prý v ní byl umístěn. Podle pověsti byl použit jen jednou a pak se zmizel. Když se projdete kolem Malše, uvidíte dvě modernější stavby: Jihočeské divadlo, které má čtyři soubory, kulturní dům Slávie a Jihočeské muzeum.

Máte chuť vyjet na výlet? Není problém, protože České Budějovice leží uprostřed krásné jihočeské krajiny se spoustou zajímavých památek. Nejblíže je novogotický zámek Hluboká s bohatě zařízeným interiérem. Ani děti se tam nebudou nudit, protože kousek dál je zoologická zahrada. Od letošního roku vás můžeme pozvat na nový zážitek a sice plavbu lodí z Č. Budějovic do Hluboké. Z přístaviště Lannova loděnice vyplouvá loď každou hodinu a půl. Pár kilometrů na západ je památka zapsaná do kulturního dědictví UNESCO – obec Holašovice. Tam na návsi najdete zachovalé statky ve stylu selského baroka.

No a Holašovice leží na úpatí pohoří Blanský les s nejvyšším vrcholem Kletí, kam můžete vystoupat pěšky nebo se nechat vyvést lanovkou. Z výšky 1084 metrů z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách budete mít báječný výhled na malebné jižní Čechy. Určitě zatoužíte je poznat celé a rádi se sem vrátíte.

Turistické informační centrum, Nám. Přemysla Otakara II. č. 2, 370 92 České Budějovice, tel./fax+420 386 801 413, 414, e-mail:infocb@c-budejovice.cz, www.cb-info.cz

 

 

taxislužba cyklostezka, cykloturistika informace možnost ubytování pivnice restaurace

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Fotogalerie

image-default

Firmy v obci a jejim okolíKontakty

Kraj: Jihočeský kraj

Okres: České Budějovice

Telefon: 386 801 111